Menu
PL Petrohrad

Stavění a kácení májky 2016

Stavění a kácení májky 2016

STAVĚNÍ MÁJKY

V úterý 29. dubna, se za slunečného počasí v PL Petrohrad jako každý rok uskutečnila akce pálení čarodějnic a stavění máje. Panovala dobrá nálada a pohodové odpoledne uplynulo při poslechu hudby a opékání špekáčků. Příjemně stráveným odpolednem jsme přivítali máj - lásky čas.

Děkujeme starostce obce Petrohrad, která dodala strom a kolektivu pacientů, kteří spolu s terapeuty postavili a ozdobili Májku.

 

KÁCENÍ MÁJKY

Ani letos jsme nezapomněli na tradici kácení májky. Ta zdobila venkovní prostory PL Petrohrad od začátku května. Počasí nám přálo, a tak jsme se všichni dne 31.5 sešli na nádvoří, abychom se s letošní májkou při zvuku lidových písní, které zněly, rozloučili.

MÁJKA

Datum vložení: 10. 5. 2016 15:38
Datum poslední aktualizace: 15. 6. 2016 17:00

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025