Petrohrad - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, je zařízení, které poskytuje v oblasti sociálních služeb - sociální rehabilitaci ve formě ambulantní, tak i terénní a pobytovou sociální službu chráněné bydlení.

1. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Chráněné bydlení  je pobytová sociální služba poskytovaná dle ustanovení § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 17 vyhlášky číslo 505/2006 Sb., osobám s chronickým duševním onemocněním, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují ošetřovatelskou, nebo sociálně-terapeutickou pomoc (nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení), jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, terénními službami nebo jinými službami sociální péče. Služba probíhá v přirozeném prostředí. Poslání a cíle této sociální služby jsou uvedeny zde. (381.69 kB)

2. SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, poskytuje v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů sociální službu – sociální rehabilitaci.

Prostřednictvím služby sociální rehabilitace nabízíme dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním podporu na cestě k co největší samostatnosti a soběstačnosti a pomoc v předcházení riziku relapsu nemoci. Poslání a cíle této sociální služby jsou k dipsozici zde. (411 kB)