Petrohrad - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Kvalita péče

 

Kvalita poskytovaných zdravotních služeb a bezpečí pacientů je pro zaměstnance Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace, nejvyšší prioritou. Naše práce je zaměřena na kontinuální zvyšování kvality.

Naše vize:

  • zvýšení efektivity psychiatrické péče
  • poskytování vysoce kvalitní léčebné a ošetřovatelské péče
  • spokojený pacient
  • kvalifikovaný, spokojený a přívětivý personál
  • dobré jméno zdravotnického zařízení
  • omezení stigmatizace duševně nemocných
  • dobré jméno zařízení.

Pro poskytování léčebné a ošetřovatelské péče našim pacientům máme definována pravidla ve vydaných vnitřních předpisech a zavádíme systémová opatření, která vedou jak k zajištění vyšší bezpečnosti našich pacientů, tak i ke kvalitnější péči o ně. Vše zpětně ověřujeme v rámci auditů, které provádíme ve zdravotnických i nezdravotnických provozech léčebny. Sledujeme a vyhodnocujeme nežádoucí události, na základě jejich analýz přijímáme preventivní opatření. Jsme zapojeni do centrálního sledování nežádoucích událostí http://shnu.uzis.cz/index.php.

Externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb jsme podstoupili u společnosti T Cert, s. r. o., a Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, získala dne 3. 9. 2020 „Certifikát kvality a bezpečí zdravotních služeb“.

                                        CERTIFIKÁT        

                                       Certifikát            logologo