Menu
PL Petrohrad

Pro veřejnost

Bubeníček

 

Vážení spoluobčané,

jménem Ústeckého kraje vás vítám na webových stránkách jedné z našich příspěvkových organizací.

Máme jich na starosti téměř 160 a jejich úkolem je zajišťovat služby pro vás, obyvatele našeho regionu, v  důležitých oblastech společenského života. Jedná se o zařízení sociální, zdravotní, školská i kulturní.

Naším cílem je, aby organizace spravované Ústeckým krajem nabízely kvalitní služby na vysoké úrovni a odpovídaly potřebám 21. století, s čímž souvisí i profesionální přístup personálu. I proto na modernizaci jednotlivých zařízení vynakládáme nejvyšší možné finanční prostředky, které umožňuje rozpočet Ústeckého kraje.

Věřím, že na navštívených webových stránkách najdete dostatek informací, které vás zajímají, a doufám, že budete s nabízenými službami spokojeni.

Oldřich Bubeníček

hejtman Ústeckého kraje

Smlouva o spolupráci:

PL Petrohrad je příspěvková organizace a jedním z cílů je vytvářet pro pacienty podmínky, které povedou ke zvýšení standardu po dobu hospitalizace. Tento cíl je naplňován výhradně formou poskytování výhodných služeb pacientům PL Petrohrad prostřednictvím smluvních partnerů.

PL Petrohrad má uzavřenou smlouvu o spolupráci s kadeřnicí.

fokus

Smlouva o spolupráci zde ke stažení

Neviditelní lidé v procesu transformace psychiatrické péče zde ke stažení

loga VIDA

Etický kodex pracovníků VIDA zde ke stažení

Smlouva o spolupráci zde ke stažení

Činnost v PLP zde ke stažení

Občanské sdružení Masopustesprit

více informací zde ke stažení

 

Smlouva o spolupráci s ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ KRALOVICE

zde ke stažení

Co se děje za zdmi psychiatrické nemocnice Bohnice

Reportérský seriál Jakuba Klingohra mapuje tabuizované téma psychiatrických diagnóz, zkušenosti lékařů a démonizované prostředí bohnické léčebny v Praze. Sledujte příběhy lidí s psychiatrickou diagnózou, kteří musí čelit nejen nemoci, ale i předsudkům okolí – často je považujeme za nebezpečné a vyhýbáme se jim.  První epizoda zde.

 

AKREDITACE 

Dne 5. 10. 2017 v Psychiatrické léčebně Petrohrad proběhlo akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. 

sak

Filmový dokument KRIZE JAKO LÉK

                               KRIZE JAKO LÉK DĚTI

 

REPORTÁŽ Z OTEVŘENÍ CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

 

Centrum duševního zdraví zahájilo svou činnost

13. října 2016 v 10:00 hodin - V Chomutově se uskutečnilo slavnostní otevření Centra duševního zdraví Chomutov. Novou službu pro lidi s duševním onemocněním provozují společně Fokus Labe a Psychiatrická léčebna Petrohrad, za podpory Ústeckého kraje v prostorách Na Příkopech č. 156. Moderní prostory multidisciplinárního týmu v Chomutově, jehož cílem je poskytovat zdravotní a sociální služby v přirozeném prostředí pacientům a klientům s dlouhodobým duševním onemocněním.

c

CDZ1hzd

 

 

9. 1. 2024

Pracovní příležitosti

AktualityZobrazit více

8. 12. 2023

PF 2024

AktualityZobrazit více

26. 10. 2023

Cena hejtmana ÚK za společenskou odpovědnost

AktualityZobrazit více

1. 10. 2023

Dobrovolnický program

AktualityZobrazit více

31. 8. 2023

Certifikace

AktualityZobrazit více

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025