Menu
PL Petrohrad

Historie

Historie

Na jižní hranici dávného kraje Lučanů, nyní na průsečíku silnice Praha – Karlovy Vary a železniční tratě Plzeň Žatec se rozkládá v nadmořské výšce 361 m. obec Petrohrad.

V okolí jsou zalesněné vrchy, z nichž nejvyšší je vrch Spálený (500 m n. m.). Údolím od Stebna přitéká Podviniční potok, jeden z přítoků říčky Blšanky. Širokému okolí dominuje rotunda Všech svatých na kopci stejného jména ve výšce 460 m n. m., vystavěná v letech 1650-1656 na rozvalinách hradu.

Zakladatelem hradu z let 1358-1371 byl Petr z Janovic, proto Petršpurk, později Petrohrad. Roku 1483 odkoupili hrad Guttenštejnové. Sňatkem Zikuny Guttenštejnové s Jaroslavem Libštejnským z Kolovrat přešlo panství petrohradské do držení tohoto rodu. Držitel hradu ovšem již v roce 1559 začal stavět v dolině pod hradem renesanční zámek. V roce 1572 byla dokončena obdélníková stavba s arkýřem na kamenných krakorcích, na nádvořní straně je arkýř na hranolové noze. V průčelí je vystavěna dvoupatrová věž s polopatrem, zakončeným štítem s „vlaštovčími ocásky“. Věžička s věžními hodinami byla přistavěna až v roce 1895, kdy bylo opraveno celé renesanční křídlo.

V roce 1622 zámek koupil za 98 000 kop míšenských Heřman Černín z Chudenic. Ve východním nárožním pavilonu byla v roce 1796 zbudována kaple sv. Vavřince. V roce 1860 za Karla Evžena Černína byla zahájena stavba západního křídla. Západní křídlo je pozdně barokní se vstupem do slavnostního dvora. Toto křídlo je zakončeno pavilonem s příjemným schodištěm vedoucím přímo do anglického parku. V noci z 8. na 9. ledna 1915 vypukl na zámku požár, který zachvátil západní a střední křídlo. Ihned bylo započato s obnovou, která byla dokončena v roce 1918. V držení tohoto rodu byl zámek až do roku 1945.

Po skončení II. světové války přešel zámek do vlastnictví státu a byl prohlášen památkovým objektem. Až do roku 1952 byl ve správě ministerstva zemědělství (východní křídlo) a ministerstva školství a tělovýchovy, kdy sloužil jako výcvikové středisko vrcholových sportovců – parašutistů.

Z podnětu tehdejšího karlovarského psychiatra a později hlavního psychiatra ČSR doc. MUDr. J. Prokůpka zde bylo založeno léčebné psychiatrické zařízení s 200 lůžky. První název léčebny byl „Státní pracovní psychiatrické středisko“, které tehdy správně spadalo pod okres Podbořany, kraj Karlovy Vary. V březnu 1952 byli přijati první pacienti, kteří přicházeli z psychiatrických léčeben z Čech a Moravy. Tehdy zařízení sídlilo jen v barokních křídlech.

 

 

Novým územním uspořádáním v roce 1960 se dostalo pod správu okresu Louny a Severočeského kraje. Po začlenění do OÚNZ Louny se původní spíše azylové zařízení začalo přeměňovat na rajóní psychiatrickou léčebnu pro okres Louny a Chomutov. Spádová oblast činila asi 250 000 obyvatel, počet lůžek zůstal nezměněn.

V roce 1965 byl areál léčebny rozšířen o renesanční křídlo a až do roku 1975 probíhaly postupně opravy: střechy, venkovních omítek, rekonstrukce kotelny a rozvodů tepla.

Po rozpuštění OÚNZ Louny v roce 1991 se stala léčebna samostatným právním subjektem a od 1. 1. 1992 příspěvkovou organizací státu.

V následujících letech byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy, nejviditelnější byla oprava střechy, vydláždění nádvoří, v roce 1995 byla zbudována fontána podle návrhu architektky I. Kiszové, plastiky ryb vytesal T. Polcar.

K 1. 1. 2001 došlo k novému uspořádání, byly zřízeny kraje a 1. 1. 2003 přešla psychiatrická léčebna pod Ústecký kraj. Počet lůžek se nížil a celková kapacita se ustálila na 150 ti lůžkách následné péče. Od té doby do objektu bylo zřizovatelem investováno několik desítek miliónů korun, za pomoci strukturálních fondů z Evropské unie. V období 2005 až 2010 byla opravena fasáda zámku, došlo k výstavbě víceúčelového hřiště, dále byly opraveny vstupní prostory, proběhla rekonstrukce špýcharu, obnova příjezdové komunikace a nově byl postaven sklad nebezpečného odpadu.

Celý areál je od počátku zasazen do krásného parku, jehož součástí se postupně stal skleník, zahradní domek, rybníček a bazén. Základy parkové úpravy položil v 19. století ar cheologFodisch a pokračoval v nich poslední černínský zahradník Ferd. Synek. Zahrada dodnes slouží jak k okrasným, tak k užitkovým účelům.

15. 5. 2024

Zahradní slavnost - 31. ročník

AktualityZobrazit více

30. 4. 2024

Duální stoly "SEVEROZÁPAD"

AktualityZobrazit více

9. 1. 2024

Pracovní příležitosti

AktualityZobrazit více

8. 12. 2023

PF 2024

AktualityZobrazit více

26. 10. 2023

Cena hejtmana ÚK za společenskou odpovědnost

AktualityZobrazit více

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025