Menu
PL Petrohrad

Seznam zdravotních služeb

Seznam zdravotních služeb

Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o., požaduje v souladu s § 45 odst. 2 písmeno h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování písemný souhlas s hospitalizací, s poskytováním informací, s nahlížením a pořizováním výpisů, opisů a kopií, tyto informace jsou součástí Vstupního prohlášení klienta.

 

Úhrada péče pro cizince a samoplátce zde ke stažení

Úhrada péče pro cizince a samoplátce NJ zde ke stažení

Úhrada péče pro cizince a samoplátce AJ zde ke stažení

Úhrada péče pro cizince a samoplátce RJ zde ke stažení

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025