PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Ač jsme nedoufali a trochu se i báli, dne 4. 12. 2020, i přes nepříznivou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19, nečekaně do léčebny přiletěl Mikuláš a anděl v doprovodu několika čertů. Všichni byli moc hodní a nám se všem líbili. Vše dobře dopadlo, nikoho si čertíci do pekla neodnesli. A Vy se můžete podívat, kdo, že to k nám letos vlastně přiletěl.                              

                                            M 2020      č 2020                                                            

V nepříznivé době, koronavirové pandemii, jsme se rozhodli, že našim pacientům, ale i zaměstnancům, zajistíme nějaké malé předvánoční rozptýlení. Dne 11. 12. 2020 zavítal do Psychiatrické léčebny v Petrohradě na předvánoční antidepresivní přepadovku CIRKUS PACIENTO se svým cirkusovým týmem.

logo 

Tentokrát se představili se zbrusu novým představením, kde hlavní roly hrál modrý kůň Marco. Protože se jednalo o předvánoční vystoupení, nechyběly samozřejmě vánoční koledy, skvělý humor, ale také modrý vánoční strom přání, který jsme obdrželi na památku. Vše se odehrávalo venku na nádvoří léčebny. Naši pacienti i zaměstnanci měli možnost  se vystoupení osobně účastnit nebo jen letmým pohledem pohlédnout z okna.

A co symbolizuje modrý kůň, popsal Martin Fojtíček, zakladatel Ledovce a dnes garant reformy psychiatrie v Plzeňském kraji, následovně: „Stal se symbolem deinstitucionalizace v oblasti péče o duševní zdraví. Na konci 70. let si takového koně postavili pacienti Psychiatrické nemocnice v Terstu.“

Malou ochutnávku předvánočního rozptýlení přikládáme alespoň ve formě pár fotografií. Snad budete spokojeni stejně tak, jako jsme byli MY.

Mnohokrát děkujeme celému týmu CIRKUSU PACIENTO za návštěvu našeho zařízení a budeme se těšit opět na viděnou.

         Foto 1  Foto 2

        Foto 4   Foto 3  

              

Kulturní akce

Týdny pro duševní zdraví 2019

Na konci září se naše léčebna zapojila do projektu "Týdny pro duševní zdraví", který má pomoci zlepšit komunikaci mezi veřejností a odborníky v oblasti psychiatrie a zmírnit stigmatizaci oboru. Mimo jiné jsme se pokusili přinést toto téma i mezi studenty středních škol. Spolu s peer konzultantkou Psychiatrické léčebny Petrohrad, p. o. Mgr. Hanou Kafkovou jsme navštívily studenty SOŠ v Podbořanech a studenty gymnázia v Žatci. Obě besedy byly příjemné, studenti se zapojili, zaujaly je zejména reálné zkušenosti lidí s duševním onemocněním, jejich vidění světa, ptali se na charakteristiku jednotlivých potíží či možnosti léčby i prevence.

Myslím, že se nám podařilo stále stigmatizovanou tématiku "polidštit", vzbudit zájem i u mladých lidí (i pedagogů) a výsledkem je i plán možné další spolupráce. 

                                                                                                              MUDr. Taťána Suchánková Kočí

V rámci projektu "Týdny pro duševní zdraví" jsme dále navštívili 30. ročník multižánrového festivalu Babí léto v Bohnicích, kde jsme představili a prezentovali naše zařízení široké veřejnosti.

B B1B2B3

Abychom oslovili i veřejnost z užšího okolí našeho zařízení, navštívili jsme IX. ročník podzimní slavnosti úrody "Jablečný den" na zámku v Krásném Dvoře. Návštěvníci této akce tak měli příležitost navštívit náš stánek a promluvit si se specializovanými zdravotními sestrami z našeho zařízení o problémech na téma duševní zdraví.

JDJB1

Nakonec jsme se v úterý 1. října zúčastnili "Dnů sociálních služeb" v Podbořanech, kde proběhla prezentace jednotlivých neziskových i státních organizací. Za Psychiatrickou léčebnu Petrohrad příspěvkovou organizaci jsme všech představili novou službu Terénní mobilní tým, který funguje od ledna 2019 a poskytuje individualizovanou péči vážně duševně nemocným lidem v regionu Lounska, Žatecka a Podbořanska.

SS

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

CERTIFIKACE

logo